Serviceaftaler

Hver gang vi udfører et serviceeftersyn, kontrollerer vi om alle dele fungerer optimalt, og udskifter naturligvis eventuelle defekte dele. Vi ser også efter om de tekniske indstillinger er korrekte, samt om din naturgaskedel, naturgasfyr eller naturgasanlæg bruger mere naturgas end der er nødvendigt. Hvis du ikke allerede har en service aftale hos Falsing, er du naturligvis stadigvæk velkommen til at kontakte os hvis din gaskedel eller fjernvarmeunit hvis du oplever driftsstop eller andre uregelmæssigheder.

Gaskedelservice

Hos Falsing VVS er vi specialister i servicering af gaskedler. Vi tilbyder en attraktiv service ordning på dit gasfyr. Vi servicer omtrent 5000 gasfyr allerede og opsætter omtrent 200 nye hvert år.

Vælg en serviceaftale hos Falsing hvis du ønsker:

• Sikkerhed: Der er tryghed i at installationen bliver renset og efterset jævnligt.
• Økonomi:Der er penge at spare ved at kedlen altid kører optimalt.
• Tryghed: Med en serviceaftale er kedlen dækket af vores udkaldsservice, og vi kontakter jer automatisk når den skal fornyes.
• Garanti: For at opretholde garantien er det nødvendigt, der udføres hovedeftersyn minimum hvert andet år. For nogle kedeltyper og hvis forbruget er over 3000 m3 om året, skal der ifølge producenternes anvisninger udføres hovedeftersyn hvert år. Teknikeren der ankommer for at udføre eftersynet, kan vurdere varigheden af serviceaftalen og dermed også hvor ofte, der bør laves hovedeftersyn.

En serviceaftale starter med hovedeftersyn på gaskedlen, hvor Falsing bl.a. foretager afprøvning af installationens tæthed, forbrændingsanalyse og evt. regulering af brænder. Vi forventer, at eftersynet vil tage ca. ½ -1 time. I forbindelse med eftersynet skal vi have fri adgang til gaskedlen og gasmåler og De bør være opmærksom på, at der kan være støvgener i forbindelse med eftersynet.

Med en serviceaftale forebygges både driftstop og reparationer, da de bliver taget i opløbet.

BRUG FOR HJÆLP?

Ring til Lisbeth


orsted logo

SEAS-NVE logo

Lisbeth TLF. 7070 1600

Lisbeth Sørensen

Ansvarshavende Gasovermester

SINE TLF. 7070 1600

Sine Uhrskov Falsing

Personale- og servicechef